Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.

 Mózes második könyve 33:18

Női kör

Miért fontos számunkra a női kör?
Baptista történelmünk feljegyzi, hogy nagyon sok gyülekezet magvát nők alkották, szolgálataik során nem egyszer gyülekezetek alakultak. Ez a történelmi hagyaték bátorító a ma élő utódok számára. A nő élete szolgálat. Ez Istentől való küldetésünk. Adni – életet, gondoskodást, vigaszt, bátorítást, simogatást s mindent, amire a környezetünkben élőknek szüksége van. Ezt tették az egykori istenfélő asszonyok is, amint arról Bibliánkban olvashatunk. Ezért nagyon fontos, úgy is mondhatnánk a legfontosabb számunkra a Biblia tanulmányozása, amely során, mint példaképeket vizsgálhatjuk a bibliai nőalakok életét. Istennek tetsző módon szeretnénk élni, mert megtapasztaltuk azt a szeretetet, amely tőle árad az ember felé. Nem kevesebbel, a Megváltással ajándékozott meg bennünket.

Gyülekezetünk női körének tevékenységei
A bibliatanulmány, az imádság: havonta egy alkalommal; minden harmadik vasárnap reggel 9 órától tudunk ilyen céllal együtt lenni. Egyik alkalommal az imádságainkban felsorolt terheinket egy kővel jelképezve tettük le a keresztnél. Máskor jóízű beszélgetésben gondolkodtunk kis létszámú csoportokra oszolva az életünkben felmerült kérdésekről az ige tükrében. Jólesik a közös éneklés, melyre fiatal testvérnők lelkesítenek bennünket. S ilyenkor nyílik lehetőség arra, hogy a ránk váró szolgálatokra felkészüljünk, együtt imádkozzunk, gondoljunk betegeinkre, adjunk hírt közösségi programjainkról.

Szeretetvendégségek
Szolgálataink legnagyobb részét az asztalok körüli tevékenység tölti ki. Minden olyan közösségi alkalom, amelyet szeretetvendégség követ, a nők sokaságát hozza lendületbe, ki süteményt hoz, ki terít, ki virágokat, más dekorációt készít, mások pedig kínálják a finomságokat. Nem kisebb munka ezután a „romok” eltakarítása, a mosogatás sem.

Karitatív tevékenység

 • A nőtestvérek figyelemmel kísérik az élet eseményeit. Ezért gyakran adódnak alkalomszerű szolgálatok, attól függően, hogy mi minden történik szűkebb és tágabb környezetünkben. Ilyenkor feltérképezve a szükségben levőket, adományokat juttatunk el hozzájuk.
 • A betegek látogatása folyamatos feladatunk. Hiszen ők érzik leginkább az elesettséget, a kiszolgáltatottságot, s a tapintatos, gondoskodó szeretet jelenléte gyógyítóan hat testükre, lelkükre.
A gyülekezetben végzett tevékenységek
 1. A gyermekek felé végzett szolgálatok alapja a vasárnapi iskolai tanítás. Ennek jelentős részét nőtestvérek végzik. Ez kitartó, állhatatos munkát jelent számunkra.
 2. A nők szívesen énekelnek. Sokan vállalnak szolgálatot a gyülekezet énekkarában. A gyermekek zenei nevelésében is örömmel vannak jelen.
 3. Időnként kézimunkázásra gyűlünk össze, habár ez az a terület a modern nő életében, amire a legkevesebb időt tudja szánni. Pedig a közös, felszabadult tevékenység közben jóízű beszélgetésre nyílik mód. S erre minden kor lányai - asszonyai mindig kaphatók. Miért is ne? Hiszen sokszor halljuk, hogy modern korunk egyik legnagyobb gondja a kommunikáció hiány.
Házi imacsoport
Egy működő házi imacsoportja is van gyülekezetünk nőtestvéreinek. Nagyon lelkes eszmecsere folyik ezeken az alkalmakon az életben felmerülő kérdésekről, s buzgó imádsággal erősítik a közösséget.

Útkeresés
Világunkban átalakult a nők élete. Az alap nem változott. Továbbra is Istentől való küldetésünk a szolgálat, a szeretet gyakorlati megjelenítése ebben a világban. A hogyan és mikor okoz inkább fejtörést mindannyiunknak.
 • Szeretnénk összehangolni a beteglátogatást, hogy egyenletesen osztódjon szeretetünk a rászorulók felé.
 • Izgalmas lehetőséget rejt a fiatal nők vagy a kismamák köre.
 • Az egyedülálló nők (szingli/elvált/özvegy) élete nem könnyű. Számukra is szeretnénk valamilyen módon kiemelt segítséget nyújtani, ha másban nem is nagyon tudunk kollektíven, legalább testvéri közösségben, beszélgetésekben, imádságban.
 • Mit jelent a dolgozó nők számára a gyülekezet női köre? Eggyel több programot? Célunk, hogy saját szívügyünkké váljon a közösségépítés, a támogató rendszer kialakítása, hogy bajban, nehézségben senki ne maradjon egyedül. Legyen kit felhívnunk, kitől tanácsot kérnünk, vagy éppen bátorítást kapnunk, máskor pedig mindezt megadni annak, aki bennünket keres meg.
 • Tervezünk olyan közösségi napot lányok-anyák napja címmel, ahol oldott testvéri közösségben erősödhetünk egymás hite által.


Újváriné Szabó Anikó
Share

Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet

 • Levélcím: 1084 Budapest, József utca 12.
 • Bankszámlaszám: 11708001-20052126
 • E-mail:kapcsolat [kukac] jozsefutca [pont] hu
 • Web: www.jozsefutca.hu
 • Lelkész: Boros Dávid