Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.

 Mózes második könyve 33:18

Gyermek bibliakör

Céljaink


· Gyülekezetünkben a Biblia tanítása alapján nyitottak vagyunk az érdeklődők, vendégek befogadására. Így a gyermekeknek is megtanítjuk, hogy meghívhatják barátaikat, ismerőseiket a különböző gyülekezeti alkalmakra.

· A közös helyszínekkel, illetve a közös szolgálati lehetőségekkel is szeretnénk, ha megéreznék az összetartozás lehetőségét és fontosságát.

· A vasárnaponkénti bibliaórák célja, hogy a gyerekeknek megtanítsuk a bibliai történeteket, megismertessük velük a Bibliát, a krisztusi alapelveket.

· Vasárnapról vasárnapra igeverseket tanulnak meg, és azokat a gyülekezet előtt aranymondásként el is mondják.

· Segítjük őket abban, hogy a tanult ismereteket megértsék, életük során a gyakorlatban is alkalmazzák, hogy a környezetüknek hasznos tagjaivá válhassanak.

· Hitet plántálunk beléjük, közösségi élményben részesítsük őket, és a szolgálatba is bevezetjük őket az életkoruknak megfelelően.

· A baptista gyülekezetben folyó zenei neveléssel, alkalomszerű zenei "szolgálati lehetőséggel" is szeretnénk segíteni a gyermekek beilleszkedését a közösségbe. Mindezt a gyermekek zeneiskolai tanulmányai alapján és a szülők, illetve a gyermekek igényei alapján szeretnénk végezni.

· Fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást is. Ez egyrészt a gyermekek fejlődését segíti, másrészt az előrevivő javaslatok, visszajelzések a tanítói munkát segítik.

· A gyülekezeti közösség tájékoztatását is hangsúlyosnak tartjuk. A gyülekezeti tagok, érdeklődők visszajelzései bátorítják mind a gyermekeket, mind a tanítókat.

Természetesen ezeket a célokat nem kizárólag a vasárnapi iskolai tanítás próbálja betölteni, hanem a tanítók a hívő családokkal közösen. A családokban folyik a gyermekek elsődleges biblikus tanítása, a bibliaköri oktatás ennek a nevelésnek, tanításnak a kiegészítése, közösségi gyakorlása.

A gyermek bibliakör is befogadó, evangelizáló közösség, ezért természetesen várjuk azokat a gyermekeket is, akik nem a gyülekezet családjaiból érkeznek. Szívesen vesszük, ha a bibliakörbe járó gyerekek elhívják osztálytársaikat, szomszédjaikat.

A tanítók fontosnak tartják a foglalkozások megtartása mellett, hogy megismerjék a csoportjukba tartozó gyerekeket, és kapcsolatot tartsanak szüleikkel is. Fontos, különösen a kisgyerekeknél, hogy a tanító beszámoljon a szülőknek arról, hogyan érezte magát a gyermek a foglalkozáson. Az idősebb korú gyerekek szülei is kíváncsiak arra, hogy gyermekeik milyen témákat vesznek át a bibliaórákon.

A személyes beszélgetéseken kívül, a gyülekezet egészét is tájékoztatjuk a gyermekek között végzett munkáról. Gyülekezeti órán a tervekről, az év végi záró alkalmon a gyerekek szolgálataikkal (jelenetek, énekek, igeversek elmondása) mutatják be az egész évben tanult ismereteiket. Fényképekkel, a témák felsorolásával a faliújságon, vagy a fényképes reprezentációval próbáljuk mind jobban bemutatni az alkalmakat a szülőknek és a gyülekezetnek egyaránt.

A vasárnap reggeli foglalkozásokon kívül a tanítók foglalkoznak a gyerekek énektanításával, és zenekarok irányításával. A gyülekezetben zenét tanuló gyerekeket kis zenekarokba szervezik. A zeneórákon megtanult énekeket a gyülekezet előtt is eljátsszák. Furulyazenekar, vonós együttes, fafúvós együttes működik a gyülekezetben a gyerekek közreműködésével.


Share

Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet

  • Levélcím: 1084 Budapest, József utca 12.
  • Bankszámlaszám: 11708001-20052126
  • E-mail:kapcsolat [kukac] jozsefutca [pont] hu
  • Web: www.jozsefutca.hu
  • Lelkész: Boros Dávid