Kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet.

 Mózes második könyve 33:18

Idősek a Krisztus testében

 

Hogy hidalta át Krisztus a szakadékot a fiatalok és idősek között? Luk.2:25-36. Simeon és Anna története a templomban Jézus bemutatásán.

Szüksége van az új generációnak a régire! A biblia idejében az idősek mentek elől, ők vezették bölcsességgel a fiatalokat. Ma a fiatalok törnek előre. Az idősek háttérbe /nyugdíjba/ vonulnak. A bibliai korban csak idős ember lehetett presbiter /vén/, tanítói szolgálatot is csak ők végezhettek.

Jeremiás fiatalként lett megszólítva a szolgálatra /nem volt más/.

Tisztelet: nemcsak a közvetlen családra vonatkozott, amit a Tízparancsolatban is olvashatunk. Mózes III.19:32 verse: „Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert”.  Mit mond a fiatal: az idős maradi. Jób könyvében olvashatjuk: Bölcsesség és okosság lakik az idősben.

Hagyományőrzés: mind a vallási, mind a profán dolgokat /ismereteket/ átadni a következő generációnak. „Figyelj fiam, s vedd át gondolataimat, ne vesd meg, amit tanácsolok neked,  meg tudsz majd felelni az életnek.” /Jer.Siralmai/  A 92. Zsoltár 15. verse szerint: „Öreg korban is sarjat hajtanak, dús lombúak és zöldek maradnak /a régi fordítás szerint: „még idős korban is virágoznak..”/.

Milyenek legyenek az idősek? Titusz 2:2-3: „az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban egészségesek, senkit se rágalmazzanak…”

Az idős kor legnagyobb fegyvere az ima, ami  az Istennel való beszélgetés, mely megnyugvást, békességet ad. Vass tv. egy nagyon idevágó idézetet mondott: „Van azonban a már semmire sem használható, a termelő munkában részt venni nem tudó öregeknek egy Isten ajándékozta, segítséget, vigaszt nyújtani képes adománya: az imádság.”

Végezetül az Ésaiás 4o:29-31 „Erőt ad a megfáradottnak…..” – idézte és egy bíztató, kedves mondattal zárta előadását az idős testvérek felé: „Nagy erőtök van az Úrban!”

Share

Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet

  • Levélcím: 1084 Budapest, József utca 12.
  • Bankszámlaszám: 11708001-20052126
  • E-mail:kapcsolat [kukac] jozsefutca [pont] hu
  • Web: www.jozsefutca.hu
  • Lelkész: Boros Dávid